WAKO BILTEN

Poštovani članovi WAKO-a,

Uprilogu je Bilten predsjednika WAKO-a iz aprila/travnja 2020. godine.

Posebno ističemo da bilten sadrži:
· Ispravke takmičarskog kalendara i najave budućih takmičenja;
· Prezentacija WAKO heroja na koje smo zaista ponosni;
· Pregled aktivnosti članova WAKO-a tokom aprila.

Podsjećamo vas da se prethodna izdanja biltena predsjednika WAKO-a o aktivnostima održanim u januaru, februaru i martu 2020. mogu preuzeti iz sljedećeg posebnog odjeljka na web stranici WAKO-a: WAKO Newsletters