Upravni odbor

Na Osnivačkoj Skupštini Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine održane 31. januara 2016. godine. formiran je Uprvni Odbor u sljedećem sastavu:
Predsjednik Dragutin Papović
Dopredsjednik Alija Ogrić
Dopredsjednik Branko Mihaljević
    Član Dominik Lubina
    Član Salko Zildžić
    Član Igor Marković
    Član Ivan Soldo
    Član Milan Vitković
    Član (generalni sekretar Saveza) Muhamed Šabanović
   
Nadzorni odbor:  
Predsjednik Branko Grahovac
    Član Grga Grgić
    Član Redžep Halilović