Upravni odbor

Na Izbornoj Skupštini Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine održane 30. januara 2022. godine. formiran je Uprvni Odbor u sljedećem sastavu:
Predsjednik Branko Mihaljević
Dopredsjednik Elvedin Dubravac
Dopredsjednik Neđo Bratić
    Član Grga Grgić
    Član Igor Marković
    Član Dragana Vitković
    Član Senad Ćatić
    Član Miljenko Kutleša
    Član (generalni sekretar Saveza) Salko Zildžić
Nadzorni odbor:
Predsjednik Saša Živković
    Član Nikica Knezović
    Član Mersed Mulić