KIK BOKS SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

Genralni sekretar: Salko Zildžić mob.: +387 61 280 012 e-mail: kickboxingbih@gmail.com

Predsjednik: Branko Mihaljević mob.: +387 63 390 698

Žiro račun saveza: 1344701002951857 ”ASA Banka” ID broj: 4202516200002 Šifra djel.: 93.12