Odgađaju se sva domaća takmičenja koja su planirana u aprilu 2020.

Zbog epidemije COVID – 19, došlo do izmjena termina, kako za domaća tako i za međunarodna takmičenja.

* Odgađaju se sva domaća takmičenja koja su planirana u aprilu mjesecu. Upravni odbor Saveza će pratiti trenutnu situaciju u zemlji, zavisnosti od iste, donositi će odluke o predstojećim aktivnostima a u dogovoru sa tehničkim organizatorima takmičenja.

* Studentske igre (EUROPEAN UNIVERSITIES GAMES) koje su bile planirane da se održe u Beogradu od 21. do 25. jula 2020.g. odgođene su za 2021.godinu.

* Svjetsko prvenstvo za juniore i kadete koje je planirano da se održi u Beogradu od 21. do 30. avgusta 2020.g. , pomjera se za 13. – 22. novembar 2020. godine.