Nova pravila WAKO počevši od 1. januara 2021. godine

SVIM ČLANOVIMA WAKO-a

U prilogu ove stranice nalazi se konačna verzija ažuriranih WAKO pravila nakon odluke odbora donesene na posljednjem sastanku održanom 22. avgusta 2020. Sve promjene označene crvenom bojom možete vidjeti u dokumentu, a među njima obratite pažnju na „Član 2.2. Takmičenja “i novi„ Član 4.5. Seminari “.

Svi nacionalni savezi pozvani su da ova nova WAKO Pravila prosljede svim svojim članovima, klubovima, referentima i službenim osobama saveza na njihovo znanje. Očekuje se da će i svaka nacionalna federacija prevesti pravila na svoj nacionalni jezik, tako da nova pravila budu dostupna i lakša za razumijeti za sve članove federacije.

Obavještavamo vas da će u narednom Biltenu predsjednika WAKO-a, izmjene biti obrađene i objašnjene jedna po jedna detaljno, ali u slučaju bilo kakvih dodatnih pojašnjenja u vezi novih pravila, kontaktirajte putem e-maila Romeo Desa, WAKO tehnički direktor – tehnički.director@wako.sport

Imajte na umu da je ovo posljednja verzija novih WAKO pravila koja će stupiti na snagu počevši od 1. januara 2021. godine.
Tek nakon duže primjene ovih pravila u praksi, prijedlozi za izmjene i poboljšanja razmotrit će se u skladu s postupkom opisanim u „Članu 3.13. Postupak promjene pravila ”.

Želimo vas podsjetiti da su ažurirana Pravila dostupna na web stranici WAKO u odjeljku „Nova pravila“, zajedno s povezanim „Novim obrascima i dokumentima“.

WAKO Administracija