Izborna Skupština KBS BIH

Obavještavamo Vas će se Izvještajno – Izborna godišnja Skupština Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine, održati 01.02.2015.godine, u hotelu ”Alem” u Sarajevu, sa početkom u 12 časova.
Razmatrat će se sljedeće taček dnevnog reda:

  1. Izvještaj o radu-financijski izvještaj saveza za 2013. i 2014. godinu.
  2. Usvajanje Plana i Programa rada -Takmičarskog kalendara saveza za 2015.godinu.
  3. Klubovi koji su kandidirali i U.O.im odbrio organizaciju BiH prvenstva obavezno ponijeti pečat kluba kako bi po usvajanju od strane Skupštine potpisali ugovor o organizaciji prvenstva BiH.
  4. Izbor Predsjednika Skupštine, Upravnog Odbora, Nadzornog Odbora, Gen.Sekretara
  5. Razno

Po završetku Skupštine Upravni Odbor će održati sjednicu na kojoj će imenovati:
Selektore Juniorske reprezentacije i Seniorske reprezentacije,Trenere reprezentacija: za svaku disciplinu i Komisije saveza.

Napomena:  pravo glasa imaju klubovi koji su regulisali svoje obaveze prema KBS BiH u 2014.god