Posjeta Salima Kayicija, vice predsjednik WAKO IF, WAKO EUROPE I predsjednik Kick boks federacije Turske

POSJETA POTPREDSJEDNIKA WAKO IF, WAKO EUROPE I PREDSJEDNIKA TURSKE KICK BOKS FEDERACIJE, KAYICI SALIMOM I ČLANOM UO TKB TÜMAY ÜNALOM
 
Dana, 06. aprila 2023. godine Kik boks savez Bosne i Hercegovine je imao čast ugostiti potpredsjednika WAKO IF, WAKO Europe i predsjednika Turske kick boks federacije, Kayici Salima sa članom UO Turske kick boks federacije.
Predstavnici Kik boks saveza su sa g. Kayicijem prema protokolu posjete, održali radni sastanak sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Nenadom Nešićem. Jedna od tema sastanka je bila vezana za WAKO Evropske vojne igre, koje će se od 08.-10. septembra 2023. godine u Turskoj.
 
Nakon posjete Ministarstva sigurnosti, održan je sastanak sa članovima UO Kik boks saveza BiH, na kojem su razmijenile informacije o funkcionisanju Saveza, planovima za naredni takmičarski period, te upoznavanje sa djelovanjem WAKO IF za predstojeća takmičenja i prvenstva. Potpredsjednik WAKO je u svojem obraću prenio pozdrave predsjednika WAKO IF, Roya Bakera koji je bezuvjetno pozdravio ovu posjetu i podržao ovakav način održavanja veza meću članovima WAKO-a i potpomaganja u razvoju i promovisanju kik boks sporta u opće.
 
Kao glavni cilj ove posjete, potpisan je Sporazum o saradnji između Kik boks saveza Bosne i Hercegovine i Turskog kick boks saveza, koji su potpisali predsjedni Kik boks saveza BiH, Branko Mihaljević i predsjednik Turskog kick boks saveza, Salim Kayici. Sporazumom su potpisnici izrazili odlučnost da razvijaju sportsku saradnju i da jedni drugima pruže najbolju moguću podršku, u svakoj prilici. Podsticanje u promovisanju, međusobnoj sportskoj razmjeni sportista, stručnjaka, programa i korištenja sportskih objekata, kao i sportskih znanja u oblasti vrhunskog sporta i sportske administracije.
 
U petak, 07. aprila 2023. održan je sastanak u Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine sa generalnim sekretarom, Doc. dr Said Fazlagićem, sa kojim se razgovaralo o prijemu Kik boks saveza BiH u OK BiH kao punopravnog člana, o Evrpkskim igrama u Poljskoj kao prvim korakom ka uvrštavanju kickboxing sporta na Olimpijadi u Los Angelesu 2028. godine. Na sastanku su učestvovali Dragana Vitković, član UO i Elvedin Dubravac, potpredsjednik Kik boks saveza BiH.
 
Nakon Olimpijskog komiteta g. Salim Kayci je obavi razgovor sa rektorom Prof.Dr. Ahmetom Yildirimom (International University of Sarajevo IUS), sa kojim je Kik boks savez BiH u januaru 2023. popisao Memorandum o saradnji u svrhu promocije i razvoja projekata od zajedničkog interesa, a koji imaju za cilj promociju i popularizaciju kik boks sporta, te priliku za sticanje prvih radnih iskustava studenata.