Ostao je još jedan takmičarski dan na Evropskom prvenstvu za djecu, kadete i juniore u Mađarskom Gyoru.

Ostao je još jedan takmičarski dan na Evropskom prvenstvu za djecu, kadete i juniore u Mađarskom Gyoru.
Almin Hodžić (KBV“Flek Tom-Cat” Tuzla), reprezentativac BiH do -67 KG, disciplina low kick, po rasporedu finalnih mečeva svoju borbu, za zlatnu medalju ili potvrdu srebrene medalje, radit će u subotu 31.08.2019 godine.

Ostali reprezentativ-ci/ke BiH zaključno sa 30.08. ostvarili su rezultate kako slijedi,

DISCIPLINA LOW KICK:
Srebrena medalja:
• Zaim Kulanić, +81 KG(KBS “Golden Team” Kalesija) MJ
• Hodžić Adna, -48 KG (KBS“Zino” Bihać) MJ
Bronzana medalja:
• Huso Turić, -91 KG(KBS “Golden Team” Kalesija) SJ
• Tamara Radovanović,-52 KG(KBS “Derventa” Derventa)MJ
• Aleksandar Milošević, -81 KG(KBK “Tigar” Gacko)MJ
DISCIPLINA FULL CONTACT:
Bronzana medalja:
• Sergej Pudar,+81 KG(KBK “Velež” Nevesinje)MJ
DISCIPLINA KICK LIGHT:
Zlatna medalja:
• Adna Behrem, +70 KG(KBS“Zino” Bihać) SJ
Srebrena medalja:
• Amar Jusupović, -89 KG(KBV“Džerzelez Kiseljak”) SJ
Bronzana medalja:
• Ivan Marković,- 42 KG(KBK “Deveta četa”Pale) SK
DISCIPLINA POINT FIGHT:
Srebrena medalja:
• Lamija Hamulić, -42 KG(KBS “Tigar”Cazin) SK
Bronzana medalja:
• Ema Hamulić,-50 KG(KBS “Tigar”Cazin) SK
DISCIPLINA LIGHT CONTACT:
Bronzana medalja:
• Ema Hamulić,-50 KG(KBS “Tigar”Cazin) SK
• Dino Ružnić, -63 KG(KBS “Tigar”Cazin) SK

Ukupno 14 osvojenih medalja:
Disciplina low kick: 6, Disciplina full contact: 1, Disciplina kick light: 3, Disciplina point fight: 2, Disciplina light contact: 2
Kratice: SK/MK- stariji/mlađi kadet-i/kinje, J/MJ- stariji/mlađi junior-i/ke

BH stručni tim su činili:

Vođa tima: Salko Zildžić.

Selektor juniorske reprezentacije BiH: Veselin Đuričić.

Treneri reprezentacije:

• Jasmina Ramakić;
• Senad Osmanović;
• Redžep Halilović;
• Zijad Halilović;
• Husein Alibalić;
• Slobodan Radovanović;
• Senad Ćatić;
• Amel Litrić;
• Husein Bečirević;
• Samir Hamulić;
• Mustafa Zulić;
• Bećo Durdžić;

Sudije:
• Neđo Bratić;
• Bojan Teletina;