5 medalja reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj

Kickboxing reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovala je na Svjetskom prvenstvu za seniore (discipline: Low kick, K1-style, Full contact, Kick light i Point fighting), koje je održano u Mađarskoj (Budimpešta) od 03. do 11. novembra 2017. godine. Ukupno je osvojeno 5 medalja.
Spisak reprezentacije Bosne i Hercegovine:

Takmičari:

R/br Ime i prezime Disciplina Kategorija Osvojeno mjesto
1 Merisa Alić LK -56 /
2 Selma Baltić FC -60 /
3 Jasmina Merdić K1 +70 3.
4 Dursum Hasanić PF -84 /
5 Edin Vučelj LC/KL -84 /
6 Slavoljub Budeša FC -71 3.
7 Haris Biber LK -71 /
8 Sandro Poletan FC -75 3.
9 Milan Babić K1 -75 /
10 Danijel Topalović FC -81 /
11 Nikola Drobnjak LK -81 /
12 Mirnes Vejzović LK -86 /
13 Bahrudin Mahmić LK -91 1.
14 Ahmed Krnjić K1 -91 2.

Ostali dio tima:

 1. Dragutin Papović – predsjednik Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine
 2. Salko Zildžić – selektor reprenzetacije
 3. Muhamed Šabanović – generalni sekretar Saveza
 4. Veselin Đuričić – trener
 5. Adnan Redžović – trener
 6. Elvedin Dubravac – trener
 7. Mićo Poletan – trener
 8. Draženko Ninić – trener
 9. Husein Musa Selimović – trener
 10. Redžep Halilović – trener
 11. Dimitrije Jovanović – trener
 12. Neđo Bratić – sudija
 13. Jasmina Pobrklić – sudija