Upravni odbor

Na Osnivačkoj Skupštini Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine održane 31. januara 2016. godine. formiran je Uprvni Odbor u sljedećem sastavu:
Dopredsjednik Alija Ogrić
Dopredsjednik Branko Mihaljević
    Član Dominik Lubina
    Član Salko Zildžić
    Član Igor Marković
    Član Robert Mikulić
    Član Milan Vitković
    Član (generalni sekretar Saveza) Muhamed Šabanović
Nadzorni odbor:
Predsjednik Branko Grahovac
    Član Ivan Soldo
    Član Arif Sirotanović