KONTAKT


Genralni sekretar: Muhamed Šabanović
mob.: +387 61 219 233
e-mail: kickboxingbih@gmail.com

Predsjednik: Dragutin Papović
mob.: +387 65 976 188

Žiro račun saveza: 1344701002951857
”ASA Banka”
ID broj: 4202516200002
Šifra djel.: 93.12