KIK BOKS SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

Genralni sekretar: Muhamed Šabanović mob.: +387 61 219 233 e-mail: kickboxingbih@gmail.com

Predsjednik: Dragutin Papović mob.: +387 65 976 188

Žiro račun saveza: 1344701002951857 ”ASA Banka” ID broj: 4202516200002 Šifra djel.: 93.12