KONTAKT

Genralni sekretar: Muhamed Šabanović
mob.: +387 61 219 233
e-mail: kickboxingbih@gmail.com

Predsjednik: Dragutin Papović
mob.: +387 65 976 188

Žiro račun saveza: 1610350018950059 
”Reiffeisen BANK”
ID broj: 4263438360005
Mat.br. 0351257
Šifra djel.: 92.623